O MNIE  ABOUT ME

EWA GRAJNERT-HAŁUPKA

W latach 2006-2011 studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w specjalności pedagogika sztuki. Dyplom magistra sztuki uzyskany z wyróżnieniem w roku 2011 w Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej.
Stypendystka Rektora UAP dla najlepszych studentów w latach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2010/2011.
Zajmuje się rysunkiem, fotografią, grafiką projektową
i malarstwem.

In the years 2006-2011 – studied at the University of Arts in Poznan in the faculty of Artistic Education in the field of Fine Arts; speciality Art Pedagogy. Received Master’s degree magna cum laude in the drawing workshop run by Prof. Joanna Imielska.
Scholarship holder for best students from the rector of Poznań University of Arts in the years 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Scholarship holder from the Ministry of Culture and National heritage in the year 2010/2011.
Main areas of artistic work: drawing, photography, graphic design and painting.

WYBRANE WYSTAWY

2018
WOLNOŚĆ, wystawa pokonkursowa, Galeria Kantorek, Bydgoszcz
2017
OT'CIENIE KRESKI, wystawa indywidualna, Galeria 3.1, Bydgoszcz
ŹRÓDŁA, wystawa pokonkursowa, Galeria Kantorek, Bydgoszcz

2016
SYNTEZA SZTUK, BWA, Bydgoszcz
OT'CIĘCIE, Towarzyska Kafe, Bydgoszcz
2015

WOKÓŁ NATURY, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Niemcy
2014
UCZUCIE BRAKU JEST JAK BÓL FANTOMOWY, Mercator, Poznań
PUNKT, LINIA A PŁASZCZYZNA, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz
DRAW & GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań

2011
RYSUNEK TO, Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno
31 EDYCJA KONKURSU IM MARII DOKOWICZ - wystawa najlepszych prac dyplomowych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2010
GOLDEN BEE 9, Moscow International Biennale of Graphic Design, Central House of Artist, Moskwa, Rosja
GESTY z cyklu preMedytacje, BWA, Bielsko-Biała
CZASEM BYWAM, BYWAM CZASEM, wystawa indywidualna Galeria Na Polskiej, Poznań
2009
MIĘDZY 30 a 35, wystawa z okazji 35-lecia Wydz. EA ASP Poznań, Stara Drukarnia, Poznań
RYSOWAĆ BEZ GRANIC, II Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galeria Wozownia, Toruń; WSP UMK w Toruniu
2007
WYSTAWA I PRACOWNI RYSUNKU Wydz. EA ASP Poznań, Galeria Victus, Poznań
MNIEJ DŹWIGAJ, CIOP, Warszawa
2006
W HOŁDZIE HENRYKOWI TOMASZEWSKIEMU, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

SELECTED EXHIBITIONS

2018
FREEDOM, post-competition exhibition, Galeria Kantorek, Bydgoszcz
2017
NUANCES OF LINE, individual exhibition, Galeria 3.1, Bydgoszcz
SOURCES, post-competition exhibition, Galeria Kantorek, Bydgoszcz
2016
SYNTHESIS OF ARTS, BWA, Bydgoszcz
THE SLASH, Towarzyska Kafe, Bydgoszcz
2015
AROUND NATURE, Galeria Zum Pass, Herzberg am Harz, Germany
2014
THE FEELING OF MISSING IS LIKE PHANTOM PAIN, Mercator, Poznań
POINT, LINE AND PLANE, Galeria Wieży Ciśnień, Bydgoszcz
DRAW & GO, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań
2011
DRAWING IS..., Galeria MBWA, Galeria w Ratuszu, Leszno
31 RUN OF THE MARIA DOKOWICZ ART CONTEST – exhibition of best degree diploma works made in University of Arts in Poznan, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2010
GOLDEN BEE 9, Moscow International Biennale of Graphic Design, Central House of Artist, Moscow, Russia
GESTURES of the series Meditations, BWA, Bielsko Biała
CZASEM BYWAM, BYWAM CZASEM, individual exhibition, Galeria na Polskiej, Poznań
2009
BETWEEN 30 & 35, Exhibition on 35th Anniversary of AE Dept Academy of Fine Arts in Poznań, Stara Drukarnia, Poznań
DRAWING WITH NO LIMITS, 2nd National Drawing Exhibition, Galeria Wozownia, Toruń, WSP UMK in Toruń
2007
PRESENTATION OF 1ST DRAWING WORKSHOP OF THE AE DEPT OF POZNAN ACADEMY OF FINE ARTS, Galeria Victus, Poznań
LIFT LESS, Central Institute for Work Safety CIOP, Warszawa
2006
TRIBUTE TO HENRYK TOMASZEWSKI, Museum of Poster in Wilanow, Warsaw

What I can do

Rysunek/Drawing
Malarstwo/Painting
Grafika projektowa/Graphic design
Fotografia/Photography
Wystawy/Exhibitions

Portfolio

  1. RYSUNEK / DRAWING
  2. MALARSTWO / PAINTING
  3. GRAFIKA PROJEKTOWA / GRAPHIC DESIGN
  4. FOTOGRAFIA / PHOTOGRAPHY
  5. INNE / OTHERS
  6. WYSTAWY / EXHIBITIONS

Contact Address

Forma wyrazu Pracowania Sztuk Ewa Grajnert-Halupka

Phone: +48 609 448 853

Email: ewa.grajnert@googlemail.com